مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
محمد صادق طالبی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   پردازش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  ح حمیدزاده

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید