جمع‌بندی شیمی دهم، یازدهم، دوازدهم: مرور و جمع‌بندی کنکور در 24 ساعت
محمدحسین انوشه, مرتضی نصیرزاده, یاسر راش, زهرا غیاثوند, گرافیست:تایماز کاویانی, تصویرگر:حسام طلایی, تصویرگر:الهام اسلامی‌اشلقی

جمع‌بندی شیمی دهم، یازدهم، دوازدهم: مرور و جمع‌بندی کنکور در ۲۴ ساعت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
520--قزوین
 • ناشر :

   مهر و ماه نو
 • دسته‌بندی :

   شیمی
 • فروشنده :

   

  رضا خالقی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید