مروری جامع بر ژنتیک
نجات مهدیه, زیرنظر:سیدمحمدحسین میرمومنی, بهاره ربانی

مروری جامع بر ژنتیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
412--یزد
 • ناشر :

   برای فردا
 • دسته‌بندی :

     زیست شناسی سلولی ملکولی 
 • فروشنده :

   

  زهرا دهقان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۷۷۰۷۸۰۹