تشریح مسائل مبانی فیزیک هالیدی
دیوید هالیدی رابرت رزنیک یرل واکر

تشریح مسائل مبانی فیزیک هالیدی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
572--شیراز
 • ناشر :

   نیاز دانش
 • مترجم :

   محمد رضا خوش بین خوش نظر
 • دسته‌بندی :

   فیزیک
 • فروشنده :

   

  احمد رضا حسینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۲۴۶۰۲۳۲