روان شناسی تبلیغات
باب ام.فنیس-ولف گانگ اشتروب

روان شناسی تبلیغات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریزنجان
 • ناشر :

   سوره مهر
 • مترجم :

   محسن شاهین پور،سمیه اولی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  مهدی رضائیون

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۸۸۰۱۰۳۹