آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی
نرگس خالقی و مرضیه‌ی سیامک

آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
168-وزیریکرج
 • ناشر :

   نشر کتابدار
 • مترجم :

   دکتر جیران خوانساری و عبدالحسین طالعی
 • دسته‌بندی :

   علوم تربیتی
 • فروشنده :

   

  فاطمه نصرتی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید