مکانیک مواد، مقاومت مصالح Mechanics of Materials
F. P. Beer, E. R.Johnson Jr

مکانیک مواد، مقاومت مصالح Mechanics of Materials

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
780انگلیسی-سمنان
 • ناشر :

   Mc Graw Hill
 • مترجم :

   کتاب به زبان انگلیسی است.
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  کتب مرجع

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۱۸۱۲۶۵۹۵