مقدمه ای بر: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی
دکتر هرمز مهرداد

مقدمه ای بر: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
213-وزیریتهران
 • ناشر :

   مؤسسه فرهنگی-پژوهشی فاران
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  فاطمه موسوی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۵۶۸۱۵۲۱۴