زمینه روانشناسی اتکینسون و هلیگارد جلد دوم
نولن هوکسما،فردریکسون،لافتوس،لوتز

زمینه روانشناسی اتکینسون و هلیگارد جلد دوم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---آزادشهر
 • ناشر :

   ارجمند
 • مترجم :

   خسن رفیعی و علی نیلوفری
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  محدثه کلظمی مجد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۱۰۳۷۱۵۸۵