راهنمای سنجش روانی(دو جلدی)
گری گراث مارنات

راهنمای سنجش روانی(دو جلدی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---ساری
 • ناشر :

   سخن
 • مترجم :

   دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر محمدرضا نیکخو
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  مهدیه موسوی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۴۲۶۲۸۸۱