خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
بنجامین‌جیمز سادوک, ویرجینیاا. سادوک, پدرو روئیز

خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
752--اصفهان
 • ناشر :

   کتاب ارجمند
 • مترجم :

   فرزین رضاعی
 • دسته‌بندی :

   روان شناسی
 • فروشنده :

   

  مصطفی شبانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۵۶۴۵۳۲۹