خوشه های خشم
جان اشتاین بک

خوشه های خشم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نگاه
 • مترجم :

   عبدالحسین شریفیان
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  مریم بداقی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۳۴۷۰۹۹۲