گسسته و آمار و احتمال جامع
علی منصف شکری ، سجاد عظمتی

گسسته و آمار و احتمال جامع

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
496--ملایر
  • فروشنده :

     

    محمد امین فعلیان

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۱۸۷۴۹۷۱۴۷