500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

۵۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
280-رقعیتهران
 • ناشر :

   چتر دانش
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  ترانه اسکندری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۴۱۳۸۷۳۷۷