استاتیک
محمد حسن نائی

استاتیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---انار
 • ناشر :

   پوران پژوهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  خانم احمدی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۲۲۳۸۹۵۰۵