راهنمای جامع مدیریت و رهبری (توسعه مهارت‌های موثر کارکنان برای مدیریت و رهبری اثربخش)
مایکل آرمسترانگ, محسن فرجی

راهنمای جامع مدیریت و رهبری (توسعه مهارت‌های موثر کارکنان برای مدیریت و رهبری اثربخش)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
488--تهران
  • فروشنده :

     

    ایما عزیزاللهی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۹۰۳۰۳۰۱۴۵