خون‌شناسی، انعقاد و طب انتقال خون: به انضمام فصل تشخیص مولکولی بدخیمی‌های خون‌ساز
ریچاردای. مک‌فرسون, مقدمه:محمد رخشان

خون‌شناسی، انعقاد و طب انتقال خون: به انضمام فصل تشخیص مولکولی بدخیمی‌های خون‌ساز

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
734--تهران
  • فروشنده :

     

    شیدا مقدم

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۶۴۳۰۴۹۸۸