به زمامداران شوروی
الکساندر سولژنیتسین

به زمامداران شوروی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   امیر کبیر
 • مترجم :

   عنایت الله رضا
 • دسته‌بندی :

   تاریخی و سیاسی
 • فروشنده :

   

  م کرمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۳۶۵۵۶۰۱