تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
ویکتور پی نلسون، ناگل، کارول، ایروین (چهار نویسنده)

تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
784-وزیریتهران
 • ناشر :

   نص
 • مترجم :

   محمود دیانی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  ح حمیدزاده

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید