ساختمان داده ها به زبان سی c
الیس هورویتز، سارتج ساهنی، سوزان آندرسون، فرید

ساختمان داده ها به زبان سی c

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
617-وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات باغانی
 • مترجم :

   امیر علیخانزاده
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  ح حمیدزاده

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید