کتاب طلایی حقوق جزای اختصاصی 2: ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
الهام خادمی‌ممان, مریم یوسفی, حمیدرضا تاج‌پور

کتاب طلایی حقوق جزای اختصاصی ۲: ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
104-وزیریشیراز
 • ناشر :

   طلایی پویندگان دانشگاه
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  فاطمه شکوهی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید