حقوق مدنی 6: عقود معین 1 (بیع - معاوضه - اجاره - جعاله - قرض - صلح)
مهدی شهیدی

حقوق مدنی ۶: عقود معین ۱ (بیع - معاوضه - اجاره - جعاله - قرض - صلح)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
192-وزیریشیراز
 • ناشر :

   مجد
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  فاطمه شکوهی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید