کتاب طلایی حقوق جزای اختصاصی 3: ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
به‌اهتمام:محمدجواد رضازاده, حسام‌الدین داورزنی, مریم یوسفی

کتاب طلایی حقوق جزای اختصاصی ۳: ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
96-وزیریشیراز
 • ناشر :

   طلایی پویندگان دانشگاه
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  فاطمه شکوهی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید