حقوق اساسی: کلیات حقوق سیاسی و رژیم‌های مهم سیاسی معاصر
منوچهر طباطبایی‌موتمنی

حقوق اساسی: کلیات حقوق سیاسی و رژیم‌های مهم سیاسی معاصر

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
384-وزیریشیراز
 • ناشر :

   نشر میزان
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  فاطمه شکوهی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید