قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368
جهانگیر منصور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
128-وزیریشاهین شهر
 • ناشر :

   دوران
 • دسته‌بندی :

   تاریخی و سیاسی
 • فروشنده :

   

  روح اله مرتضوی نژاد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۲۸۸۰۱۰۰۳