بینایی کامپیوتر با رزبری پای
امیر باغی‌رهین, وحید باغی‌رهین

بینایی کامپیوتر با رزبری پای

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
186-وزیرینائین
 • ناشر :

   اطهران
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مهدی رمضان زاده محمدی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۱۹۸۱۱۷۱