تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد اول
دیوید هالیدی - رابرت رزنیک -جرل واکر

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد اول

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--رحلی کوچککرج
 • ناشر :

   آذرباد
 • مترجم :

   فرشید نور علیشاهی و مرتضی نوری
 • دسته‌بندی :

   فیزیک
 • فروشنده :

   

  مجتبی روده کار

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۰۵۱۳۵۹