روش تحقیق و اجرای پروژه: ویژه مقطع کارشناسی حسابداری شامل درس‌های روش تحقیقٍ، کاربرد نرم‌افزار آماری SPSS، اجرای پروژه‌ی مالی ...
بهمن بنی‌مهد, سیدمهدی عربی

روش تحقیق و اجرای پروژه: ویژه مقطع کارشناسی حسابداری شامل درس‌های روش تحقیقٍ، کاربرد نرم‌افزار آماری SPSS، اجرای پروژه‌ی مالی ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
212--رشت
 • ناشر :

   ترمه
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  زهرا رفیعی نژاد

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید