زبان تخصصی مدیریت بازاریابی (رشته‌های مدیریت بازرگانی، اجرایی، صنعتی، MBA)
میرزاحسن حسینی, شهرام جنابی, بلقیس روشن

زبان تخصصی مدیریت بازاریابی (رشته‌های مدیریت بازرگانی، اجرایی، صنعتی، MBA)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
194--تهران
 • ناشر :

   دانشگاه پیام نور
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  راضیه مومنی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید