بارت و امپراتوری نشانه‌ها
پیترپریکلس تریفوناس

بارت و امپراتوری نشانه‌ها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
72--تهران
 • ناشر :

   مهرگان خرد
 • مترجم :

   محمود مقدس
 • دسته‌بندی :

   فلسفه و منطق
 • فروشنده :

   

  مهسا شهبال

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۹۲۴۴۴۲۵