تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
استیون‌پی. رابینز, سیدحسین کاظمی

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
504--شیراز
 • ناشر :

   صفار
 • مترجم :

   سیدمهدی الوانی, حسن دانائی‌فرد
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  ملیکا نشاط

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۳۶۵۱۳۲۲۶