تاریخ و آگاهی طبقاتی
جورج لوکاچ

تاریخ و آگاهی طبقاتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
640-پالتوییحسن آباد
 • ناشر :

   تجربه
 • مترجم :

   محمدجعفر پوینده
 • دسته‌بندی :

   فلسفه و منطق
 • فروشنده :

   

  مهدی موسولو

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید