مبانی سازمان و مدیریت
دکتر علی رضائیان

مبانی سازمان و مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سمت
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید