سازمان استراتژی محور
رابرت اس. کاپلان و دیوید پی. نورتون

سازمان استراتژی محور

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سازمان مدیریت صنعتی
 • مترجم :

   پرویز بختیاری
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید