بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره‌وری فراگیر)
شهنام طاهری

بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره‌وری فراگیر)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نشر هستان
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید