استراتژی سرمایه انسانی
لقمان رحمانپور و فاطمه کاظمی نژاد

استراتژی سرمایه انسانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   اندیشه های گوهر بار
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید