مدیریت منابع انسانی
حسین نصیری و عبدالحمید خرسندرو

مدیریت منابع انسانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   پویندگان دانشگاه
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  آقای کاشانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید