مبانی رفتار سازملنی پیشرفته
پرهیزکار_باقری

مبانی رفتار سازملنی پیشرفته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   پیام نور
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  هادی شیرسوار

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۱۷۵۵۶۶۳