آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی
دکتر محمود زبیری و مهندس مجد

آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---صفاشهر
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه تهران
 • دسته‌بندی :

   جغرافیا
 • فروشنده :

   

  فاطمه چمن آرا

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۰۵۱۲۴۵۰