مبانی فیزیک هالیدی: مکانیک
دیوید هالیدی, رابرت رسنیک, جرل واکر

مبانی فیزیک هالیدی: مکانیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
404-رحلی کوچکتهران
 • ناشر :

   مبتکران
 • مترجم :

   محمود بهار
 • دسته‌بندی :

   دروس عمومی
 • فروشنده :

   

  ملیکا حیدری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۲۳۱۶۵۶۰