روان‌شناسی صنعتی
نارندار سینگ

روان‌شناسی صنعتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
366-وزیریتهران
 • ناشر :

   آییژ
 • مترجم :

   حسین زارع, سمیه داودی, سعید طالبی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  فاطمه اسعدنیا

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۲۳۲۵۱۲۲۲