مبانی فیزیک ساختمان 3 (روشنایی الکتریکی)
زهرا قیابکلو

مبانی فیزیک ساختمان ۳ (روشنایی الکتریکی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
390-وزیریشیراز
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امی رکبیر
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  ف طباطبایی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۱۲۰۷۸۸۴