اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
دیوید هیمل بلاو

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  Azi Hakimi

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۵۶۸۲۴۰۲