طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل
اندرو اس ، تنن باوم ، آلبرت اس ، وودهال

طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---شهربابک
 • ناشر :

   همای دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  نسرین نصرتی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید