آمارو احتمال مهندسی
مسعود نیکوکار

آمارو احتمال مهندسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---شهربابك
 • ناشر :

   انتشارات آزاده
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  نسرین نصرتی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۱۹۳۸۸۵۳