بانک سوالات ایران (IQB): انگل‌شناسی (کرم و تک‌یاخته‌شناسی) ویژه‌ی آزمون‌های: کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (3) و ...
وحید رییسی, سعیده هاشمی‌هفشجانی, سودابه اعتمادی, الهام یوسفی‌زرین, اقبال شرقی, زهرا کاکوئی, محمدرضا باقرپور, محمدرضا افرادی

بانک سوالات ایران (IQB): انگل‌شناسی (کرم و تک‌یاخته‌شناسی) ویژه‌ی آزمون‌های: کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (۳) و ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
512--جهرم
 • ناشر :

   گروه تالیفی دکتر خلیلی
 • دسته‌بندی :

     علوم آزمایشگاهی
 • فروشنده :

   

  محدثه زرنگار

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۵۶۱۳۲۲۵