درسنامه باکتری‌شناسی ویژه رشته‌های: علوم پایه پزشکی و دندان‌پزشکی کارشناسی به پزشکی
زهرا نجفی‌علیا, رسول حسین‌پور

درسنامه باکتری‌شناسی ویژه رشته‌های: علوم پایه پزشکی و دندان‌پزشکی کارشناسی به پزشکی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
226--جهرم
 • ناشر :

   گروه تالیفی دکتر خلیلی
 • دسته‌بندی :

   پزشکی
 • فروشنده :

   

  محدثه زرنگار

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۵۶۱۳۲۲۵