نظریه‌های ارتباطات
ورنر جوزف سورین, جیمز تانکارد

نظریه‌های ارتباطات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
576--خرم آباد
  • فروشنده :

     

    محمد میرزایی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۰۱۳۳۰۲۷۳۱