آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C++
دکتر ناصر قاسم آقائی، مهدی جابرزاده انصاری، علی دهقان

آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C++

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
528--تهران
 • ناشر :

   ناقوس
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  بهاره اژدری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید