فناوری های نوین ساختمانی
دکتر محمود گلابچی_دکتر حامد مظاهریان

فناوری های نوین ساختمانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   موسسه انتشارات دانشگاه تهران
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۴۰۳۰۹۶۱